2012-08-06 07:00

Oświadczenie ws. wyroku na A. Macierewicza

Oświadczenie ws. wyroku na A. Macierewicza - niezalezna.pl(foto. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska)
31 lipca 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Regina Owczarek-Jędrasik, Urszula Wercińska oraz Ewa Zalewska wydał wyrok w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi przez byłego szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego. Sąd nakazał Antoniemu Macierewiczowi przeproszenie generała oraz zakazał mu dalszego informowania opinii publicznej o współodpowiedzialności Marka Dukaczewskiego za nieprawidłowości o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w WSI.

Wyrok Sądu nosi znamiona zemsty politycznej na Antonim Macierewiczu za rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych, które były narzędziem rosyjskich wpływów w Polsce. Jednocześnie wyrok ten przekształca polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej i jest ciosem dla bezpieczeństwa i praworządności w Polsce poprzez próbę rehabilitacji przestępczych praktyk WSI. Sąd publicznie wziął pod ochronę gen. Dukaczewskiego i innych ludzi WSI szkolonych przez KGB i GRU, stając po stronie grup odpowiedzialnych za patologie wymienione w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI, a dowiedzione w Raporcie Komisji Weryfikacyjnej WSI.

Wobec wyroku Sądu stwierdzamy, że:

1. WSI powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB, a poprzez swoje działania zagrażały bezpieczeństwu państwa i obywateli;
2. WSI niejednokrotnie łamały prawo, prowadziły nielegalne operacje oraz były używane do walki z opozycją polityczną;
3. Marek Dukaczewski jest współodpowiedzialny za  nieprawidłowości i zaniedbania, do jakich doszło w WSI, z racji pełnionego przez niego nadzoru nad tymi służbami, gdy był ich szefem.

Apelujemy do wszystkich osób, które podzielają to stanowisko, o składanie podpisów pod naszym oświadczeniem. W formularzu znajdującym się w prawej kolumnie prosimy podać imię, nazwisko i zajęcie.


Mamy już 11696 głosów poparcia

Lista osób popierających oświadczenie:


Tomasz Sakiewicz, red. nacz. "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie"

Katarzyna Gójska-Hejke, red. nacz. "Nowego Państwa", "Gazeta Polska"

Anita Gargas, publicystka, "Gazeta Polska", "Gazeta Polska Codziennie"

Dorota Kania, "Gazeta Polska Codziennie", , z-ca.red.naczelnego portalu Niezalezna.pl

Joanna Lichocka, z-ca red. nacz. "Gazety Polskiej Codziennie"

Jacek Sobala, red. nacz. portalu vod.gazetapolska.pl

Grzegorz Wierzchołowski, red. nacz. portalu Niezalezna.pl

Artur Bazak, wpolityce.pl

prof. Wieslaw K. Binienda, Uniwersytet w Akron

Teresa Bochwic, publicystka i dziennikarka

Grzegorz Braun, reżyser

Piotr Bączek, b.dyr. ZSiA SKW, członek Komisji Weryfikacyjnej

Grzegorz Broński, dziennikarz

Erazm Ciołek, fotografik

Krzysztof Czabański, publicysta

Anita Czerwińska, szefowa klubu warszawskiego GP

Leszek Długosz, poeta, pieśniarz

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog

Piotr Ferenc, portal Nieobecni.com.pl, "Gazeta Polska"

Przemysław Gintrowski, pieśniarz

Krystyna Grzybowska, publicystka

Cyntia Harasim, dziennikarz

Paweł Hermanowski, Stowarzyszenie Solidarni 2010

Jerzy Jachowicz, publicysta "Uważam Rze"

Tadeusz Karol Jasudowicz, ekspert prawa międzynarodowego, praw człowieka

Robert Kaczmarek, producent filmowy, dokumentalista

Jacek Karnowski, red. nacz. portalu wpolityce.pl

Michał Karnowski, "Uważam Rze", wpolityce.pl

prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog

Ryszard Kapuściński, szef klubów "Gazety Polskiej"

Jacek Kazimierski, członek Zarządu Solidarni 2010

Krzysztof Kłopotowski, publicysta

Antoni Krauze, reżyser i scenarzysta

Piotr Łuczuk, dziennikarz

ks. Stanisław Małkowski

Maciej Marosz, dziennikarz

Mateusz Matyszkowicz, publicysta "Teologii Politycznej"

Andrzej Melak, Komitet Katyński, Krąg Pamięci Narodowej

Magdalena Merta, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010

Leszek Misiak, dziennikarz

Przemysław Miśkiewicz, Stowarzyszenie Pokolenie

Kazimierz Nowaczyk, fizyk, prof. University of Maryland

prof. Andrzej Nowak, historyk

Samuel Rodrigo Pereira, dziennikarz

Paweł Piekarczyk, matematyk, muzyk

Stanisław Pięta, poseł

prof. Wojciech Polak, historyk

Jan Pospieszalski, muzyk, publicysta

Tadeusz M. Płużański, dziennikarz

Piotr Pszczółkowski, adwokat

Grażyna Pszczółkowska, biolog

Wojciech Reszczyński, dziennikarz

Andrzej Rozpłochowski

Aleksandra Rybińska, dziennikarka

Tomasz Skłodowski, dziennikarz

Robert Swaczyński, dziennikarz

dr Grzegorz Szuladziński, Analitycal Service Pty Ltd, Australia

Jerzy Targalski, historyk

Robert Tekieli, publicysta

prof. Ryszard Terlecki, historyk

Bohdan Urbankowski

prof. Andrzej Waśko, literaturoznawca

Ryszard Walczak, Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Ks. J.Popiełuszki

Wojciech Wencel, poeta, publicysta

Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta

Dawid Wildstein, publicysta

Krzysztof Wyszkowski, publicysta

Teresa Wójcik, dziennikarz

Antoni Zambrowski, dziennikarz

Krzysztof Zielke, publicysta

Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta

prof. dr hab. Zofia Zielińska, historyk

prof. Janusz Zbudniewek, historyk

Jan Żaryn, historyk, profesor UKSW

prof. nadzw. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, historyk, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego

dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog i historyk, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego

Elżbieta Królikowska-Avis, korespondentka w Wlk.Brytanii

Krzysztof Bzdyl, ekonomista, przew. Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Leszek Elektorowicz, pisarz

Tomasz Domalewski, dziennikarz

Piotr Zarębski, reżyser

Andrzej Hrechorowicz, fotograf

Anna Sarzyńska, wpolityce.pl

Michał Rachoń, politolog

Jadwiga Chmielowska

Marcin Dybowski, wydawnictwo "Antyk"

Paweł Zyzak, historyk

Agnieszka Żurek, dziennikarka

dr Andrzej Olczak, nauczyciel akademicki

dr hab. Krzysztof Prusik, AWFiS Gdańsk

dr Katarzyna Prusik, AWFiS Gdańsk

dr hab. med. Jakub Zdzisław Nowykiw-Krzemiński

Jacek Klinowski, radny Rady Powiatu Nowotarskiego

Adam Kalita, radny miasta Krakowa

Barbara Chojnacka, Solidarni2010.pl

Józef Wieczorek, publicysta

Jarosław Kowalczyk, nauczyciel

dr inż Feliks Stalony-Dobrzański, emerytowany pracownik AGH

Tomasz Burghardt

Beata Sławińska, przedsiębiorca prywatny

Wyślij swoje poparcie

Formularz poparcia

Imię *


Nazwisko *


Zajęcie


E-mail ** - obowiązkowe